Waarderende talentbenadering

Binnen het project Road67 houden we rekening met twee invalshoeken:

 • Die van de 50+’er: waar liggen zijn dromen en passies? Wat wil hij bereiken? Waar liggen zijn talenten en hoe kunnen we deze optimaal inzetten?
 • Die van de bedrijven: denken ze op een originele manier na over taakverdeling of is deze reeds jarenlang dezelfde? Hoe houden ze hun team zo divers mogelijk?

50+


Organisatie


We trachten beide partijen op elkaar af te stemmen:

Tools Road67

50+’er Bedrijf
Talentenscan en talentgesprek Jobcarving-schema
Talentrapport en matching template Jobcarving-prototype
Opleiding ‘omgaan met een nieuwe werkomgeving en interculturaliteit Matching template
BIO-contract BIO-contract

Voordelen Road67

50+’er Bedrijf
Gevoel van waardering door talentenscan en -gesprek Inzetten op een meer divers personeelsbestand
Weg van diploma- en competentiefocus Op een creatieve manier omgaan met taakverdeling
Nieuwe trajecten uitproberen op een laagdrempelige manier Knelpunten rond taakverdeling opsporen en aanpakken
Empowerment door talentrapport: wat kan ik goed en hoe breng ik dat onder woorden? Inzetten op duurzame HR
Werken aan soft skills aan de hand van een verbindende workshop met lotgenoten Laagdrempelige manier om bepaalde doelgroepen te betrekken in de bedrijfsvoering
Door een andere - waarderende - bril leren kijken

Wat hebben we geleerd?

 • De eigenwaarde van langdurig werkloze 50+’ers wordt aangetast door negatieve ervaringen als ontslag en afwijzingen bij het solliciteren. Daarom is het belangrijk hen waarderend te benaderen en hun zelfbeeld terug op te krikken. Dat kan met de waarderende talentbenadering van Road67. Door te vertrekken vanuit talenten voelt de werkzoekende zich gewaardeerd.
 • Werkzoekende 50+’ers laten samenkomen - al dan niet onder begeleiding - kan positief bijdragen aan de situatie. Ze leren anderen in eenzelfde situatie kennen en breiden hun comfortzone uit. Ze voelen zich verbonden en ontdekken dat ze er niet alleen voorstaan.
 • Een positieve ingesteldheid is een must voor de werkzoekende 50+’er. Het is belangrijk afwijzingen te kaderen binnen de ruimere context van de huidige arbeidsmarkt en de specifieke situatie van het bedrijf.
 • Er zijn heel wat pluspunten die 50+’ers kunnen aanhalen tijdens het sollicitatieproces en die een bedrijf over de streep kunnen trekken om een 50+’er aan te nemen.
 • Hou rekening met fysieke beperkingen. Het is goed om een job af te stemmen op de gezondheid van de kandidaat. Een functie als coach of trainer kan heel wat deuren openen. Zo kan de 50+’er zijn jarenlange ervaring doorgeven aan een jongere generatie, zonder zijn fysieke grenzen te overschrijden.
 • Het is niet altijd noodzakelijk om binnen eenzelfde sector werk te zoeken. Iemand met de nodige soft skills kan ook in andere sectoren aan de slag. Een switch is zeker mogelijk. Het werkt bevrijdend om de focus op de talenten van de werkzoekende te leggen in plaats van op de hard skills en jobspecifieke kennis.

Ideale match? Denk eens aan het BIO-contract

Om meer kwetsbare groepen (terug) te integreren op de arbeidsmarkt is het BIO-contract een ideale tool.

 • Het is een laagdrempelige manier voor bedrijven om te werken met doelgroepen of werknemers die nieuw zijn voor hen.
 • Eerder dan in te zetten op diploma- en competentiedenken vertrekt het BIO-contract meer uit een talentbenadering.
 • Personen kunnen op zoek gaan naar hun passie en talent, en kunnen dit via het BIO-traject uitproberen.
 • Het contact met de VDAB-consulent blijft behouden, wanneer er mogelijk problemen opduiken tijdens de tewerkstelling.
 • Hier vind je nog meer informatie over het BIO-contract.
 • Wil je meer informatie over de tools van Road67? Vul hier je gegevens in:

  Wij nemen vrijblijvend contact op rond de tools van Road67.