Ik ben HR-medewerker

Steeds meer bedrijven hechten belang aan diversiteit op de werkvloer. Met Road67 onderzochten we welke mechanismen een goede mix op de werkvloer op het vlak van leeftijd kunnen bevorderen. Het doel? 50+’ers sneller en gemakkelijker terug integreren op de arbeidsmarkt na een periode van werkloosheid.

De geknipte jobs voor al je medewerkers? Ga aan de slag met jobcarving!

De samenleving en arbeidsmarkt zijn de afgelopen jaren sterk veranderd. Als het aankomt op ‘finding the right person for the right job’ moet men origineel zijn. Jobcarving kan de oplossing zijn. Bij jobcarving splits je bestaande functies op om meerdere banen te creëren, bijvoorbeeld voor 50+’ers. Niet enkel zij profiteren hiervan, ook het bedrijf. De nieuwe werkverdeling draagt bij aan een hogere efficiëntie en duurzame bedrijfsvoering. Moeilijk in te vullen posities kan je opdelen en alsnog invullen.

Stappenplan

 1. Maak een analyse van de bestaande taken. Aan de hand van een uitgewerkt schema ga je, samen met je team, aan de slag om de huidige taken te analyseren. Wat zijn voor iedereen de energievreters en -gevers? Zijn er taken die blijven liggen?
 2. Bekijk welke taken geschikt zijn voor de nieuwe doelgroep. Niet elke taak is even geschikt om af te splitsen naar je nieuwe doelgroep. Verplaats je dus even in deze doelgroep.
 3. Stel de nieuwe taakomschrijving op. Stel samen met je team op waar de nieuwe medewerker aan moet voldoen. Deze lijst is je houvast om te kijken of iemand geschikt is voor de functie of niet. Is je lijst realistisch?
 4. Plaats de vacature. Let bij het omschrijven van de vacature op je woordgebruik. Dat heeft een sterke invloed op welke kandidaten er zullen solliciteren voor de functie.

Zin gekregen in een jobcarving-traject? Vul je gegevens in:

Wij nemen vrijblijvend contact op om je jobcarving-traject te bespreken.

Mijn voordeel met een BIO-contract

Een goede manier om ‘atypische’ profielen in je bedrijf te integreren, is een BIO (beroepsinlevingsovereenkomst) van de VDAB aan te bieden.

 • Via een BIO-contract kan iemand gedurende een periode van 1 tot 6 maanden zijn competenties en talenten aanscherpen bij jou op de werkvloer.
 • Je betaalt geen loon of RSZ, vermits de werkloosheidsuitkering wordt doorbetaald. Je moet wel een vergoeding per gepresteerde dag betalen. Het minimum hiervan is wettelijk vastgelegd.
 • Van het BIO-contract kan je gemakkelijk overschakelen naar een vast contract.
 • Je stelt een uitgebreid opleidingsplan op. Welke nieuwe competenties zal de persoon verwerven? Welke begeleiding wordt er voorzien? Dit opleidingsplan wordt goedgekeurd door de VDAB-consulent van de deelnemer. Hier vind je enkele voorbeelden van een opleidingsplan.
 • De administratieve afhandeling van een BIO-contract neemt ongeveer 4 à 6 weken in beslag.
 • Hier vind je nog meer informatie over het BIO-contract.

Waarom een 50+’er aannemen?

 • Uit onderzoek blijkt dat meer diverse teams - ook op vlak van leeftijd - beter functioneren dan homogene teams.
 • 50+’ers hebben heel wat levens- en werkervaring opgebouwd en kunnen matuur omgaan met uitdagingen en problemen.
 • Ze hebben een goed inschattingsvermogen, kunnen beter omgaan met complexiteit en zijn zelfzeker. Ze kunnen beter relativeren en prioriteiten stellen.
 • Het zijn loyale werknemers: ze hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel tegenover het bedrijf waar ze werken. Ze doen minder aan ‘jobhoppen’.
 • Duurzaam en sociaal ondernemen betekent ook kansen bieden aan minder voor de hand liggende doelgroepen zoals 50+’ers.
 • Door de vergrijzing worden ook de klanten van bedrijven ouder, dus 50+’ers begrijpen het klantenbestand beter
 • Door hun jarenlange ervaring en inzicht hebben 50+’ers een ideaal profiel om een coach of trainer te zijn voor jongere werknemers.